Szkolenia Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Revit, Civil - PC Open - Łódź
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Szkolenia informatyczne

Wybierz rodzaj szkolenia z listy po prawej, aby zobaczyć szczegóły.

Obsługa komputera / Windows
MS Office
MS Project - zarz. projektem
Open Ofiice
ECDL - szkolenia programowe
Projektowanie ston www
Programowanie
AutoCAD / Projektowanie / Grafika
Autoryzowane szkolenia Microsoft

CAD1AutoCAD Primary

Poziom:

podstawowy

Do pobrania:

» Karta zgłoszenia na szkolenie

Forma zajęć:

Zajęcia praktyczne z trenerem

Czas:

16h


Szczegóły:

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD bądź posiadających niewielkie doświadczenie przy obsłudze aplikacji. Na szkoleniu uczestnik poznaje interfejs oraz podstawowe polecenia i metody w zakresie efektywnego tworzenia i edycji obiektów w nowych lub istniejących rysunkach.

Wymagania:

Obsługa komputera

Zagadnienia:

 • Interfejs programu AutoCAD ?karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia.
 • Rysowanie podstawowych obiektów: Linie, Łuki, Okręgi, Polilinie, Punkty.
 • Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie/ pomniejszanie, przesuwanie.
 • Rysowanie precyzyjne ? określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów
 • Tryb ortogonalny , korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
 • Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.
 • Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.
 • Mechanizm śledzenia lokalizacji.
 • Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z warstwami.
 • Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości.
 • Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.
 • Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego stylu wymiarowania.
 • Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

2019-08-01 - 2019-08-02 (16h)

Miejsce szkolenia: Łódź


Cena szkolenia dla uczestnika (cenna netto):

700 PLN - zgłoszenie jednej osoby

630 PLN - przy zgłoszeniu dwóch osób

560 PLN - przy zgłoszeniu trzech i więcej osób


ZAPISZ SIĘ

2019-08-12 - 2019-08-13 (16h)

Miejsce szkolenia: Łódź


Cena szkolenia dla uczestnika (cenna netto):

700 PLN - zgłoszenie jednej osoby

630 PLN - przy zgłoszeniu dwóch osób

560 PLN - przy zgłoszeniu trzech i więcej osób


ZAPISZ SIĘ

Zamów szkolenie zamknięte

e-mail: info@pcopen.pl

tel.: 42 680 36 04

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS