Szkolenia Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Revit, Civil - PC Open - Łódź
Szkolenia IT ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia otwarte Office - Excel, Access, VBA. Szkolenia i egzaminy ITIL, PMI, Prince Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia IT Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia IT: Excel; Word; Office; VBA Strona główna O firmie Aktualności Zaufali nam Szkolenia otwarte Kariera Kontakt
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA
Szkolenia informatyczne ??d?: Excel; Word; Office; VBA Szkolenia informatyczne Łódź: Excel; Word; Office; VBA szkolenia
informatyczne
szkolenia
interpersonalne
zarządzanie
projektami
doradztwo
i wsparcie
Excel; Word; Office; VBA Łódź

Szkolenia informatyczne

Wybierz rodzaj szkolenia z listy po prawej, aby zobaczyć szczegóły.

Obsługa komputera / Windows
MS Office
MS Project - zarz. projektem
Open Ofiice
ECDL - szkolenia programowe
Projektowanie ston www
Programowanie
AutoCAD / Projektowanie / Grafika
Autoryzowane szkolenia Microsoft

CAD2AutoCAD Advanced

Poziom:

zaawansowany

Do pobrania:

» Karta zgłoszenia na szkolenie

Forma zajęć:

Zajęcia praktyczne z trenerem

Czas:

16h


Wymagania:

- Znajomość programu AutoCAD ma poziomie podstawowym (minimum 200 godzin pracy z programem)

Zagadnienia:

 • Reguły tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektów i ich parametry.
 • Narzędzie szybkiego wyboru. Filtrowanie obiektów. Grupowanie obiektów.
 • Ograniczenie kursora do określonych kątów, śledzenie biegunowe.
 • Wprowadzanie dynamiczne ? ustawienia, działanie podczas edycji uchwytami.
 • Uzyskiwanie informacji z geometrii obiektów (zapytania o odległość i pole powierzchni).
 • Zaawansowane ustawienia stylów wymiarowania, podstyle wymiarowe, odchyłki.
 • Zaawansowane narzędzia wymiarowania: Szybki wymiar, Wyrównywanie, Przerywanie.
 • Linie z opisem ? Wielolinie odniesienia (style), Linie odniesienia, Szybkie linie odniesienia.
 • Podkładanie odniesień DWG: Menedżer odnośników, ścieżki odnośników, operacja ustalania, ponowne wczytywanie odnośników. Operacja eTransmit.
 • Podkładanie odnośników rastrowych. Porządek wyświetlania obiektów i jego zmiana.
 • Zaawansowane narzędzia warstw: zapisane stany warstw, filtry warstw.
 • Narzędzia: Przedłuż, Wyrównaj, polecenia z opcją odniesienia.
 • Tworzenie i edycja bloków. Warstwy w blokach. Narzędzie Design Center.
 • Wstawianie pól, obiektów OLE i hiperłączy.
 • Praca na Układzie/Arkuszu: Menedżer ustawień strony (ustawianie rozmiaru papieru), wczytywanie układu z szablonu, rysowanie rzutni.
 • Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach.
 • Obiekty opisowe: tworzenie styli opisowych, skala opisu (dodawanie/odejmowanie).
 • Ustawienia wydruku z przestrzeni układu. Style wydruku.

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

2019-08-28 - 2019-08-29 (16h)

Miejsce szkolenia: Łódź


Cena szkolenia dla uczestnika (cenna netto):

700 PLN - zgłoszenie jednej osoby

630 PLN - przy zgłoszeniu dwóch osób

560 PLN - przy zgłoszeniu trzech i więcej osób


ZAPISZ SIĘ

Zamów szkolenie zamknięte

e-mail: info@pcopen.pl

tel.: 42 680 36 04

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS

PC Open - Szkolenia & Doradztwo   |   Szkolenia: Office, Excel, Access, Word, VBA, Windows, Programowanie, WWW   |   Doradztwo IT

Szkolenia Łódź: Excel; Word; Windows; PHP; HTML; MySQL; JS; CSS